Så fungerar kompensatorisk vägledning - Lotta Lindström

7318

Specialpedagogik - inkludering - DiVA

Formen för och innehållet i stödinsatserna är det viktiga. Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs. Å ena sidan har vi ett kompensatoriskt perspektiv, ibland kallat ett bristperspektiv, där orsaken till skolproblem i huvudsak förläggs till individer. Det är här skolan till stora delar har sin tradition. En kompensatorisk pedagogik innebär att respektive kön skall få möjlighet att utveckla sidor i sin personlighet som traditionellt tillhör det motsatta könet. Vi får en kompensatorisk sfär där helt andra lagar skall gälla än ute i produktionssfären.

Kompensatoriskt perspektivet

  1. Spanga djursjukhus
  2. Akutsjukvård lön
  3. Design och produktutveckling lon

2018-01-14 Pris: 247 kr. Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Perspektiv på specialpedagogik av Claes Nilholm på Bokus.com. Kompensatoriskt perspektiv. Kompensatoriskt perspektiv eller . medicinskt-psykologiskt (Bailey, 1998), individperspektiv eller .

därutöver skulle i sociala svårigheter med kompensatoriskt arbete?

Sjöstedt, Håkan - Lärares arbete med extra - OATD

Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att  Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Nedan introduceras dessa olika perspektiv. Kompensatoriskt perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift  Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre grundläggande perspektiven.

Arbeta med språkstödjande undervisning Pedagog Värmland

Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv på specialpedagogisk verksamhet: ett kompensatoriskt perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett så kallat dilemmaperspektiv. Se hela listan på riksdagen.se Perspektiven kan även ställas emot varandra för att belysa komplexiteten i att erbjuda inkluderande undervisning.

Kompensatoriskt perspektivet

Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen. Om man int ar ett Det alternativa perspektivet känns mycket mer aktuellt och idag använder vi begreppet barn i behov av särskilt stöd. Barnet är inte bäraren av ett problem och kategoriseras inte efter sina begränsingar. Inom detta perspektiv ser man istället att alla barn har olika behov och att alla individer fungerar olika i olika miljöer. Om man ser kompensatorisk undervisning som ett mål att komma ifatt och där eleven i vissa moment exkluderas eller utesluts från kamratgemenskapen så kan alltså kompensationsbegreppet uppfattas negativt. Formen för och innehållet i stödinsatserna är det viktiga. Jag argumenterar för att perspektiven skiljer sig åt beroende på var problemen förläggs.
Friluftsområde skylt

7 mar 2016 Det medicinska eller kategoriska perspektivet.

Interaktivt*. Haug (1998). Social rättvisa. Kompensatoriskt Demokratiskt deltagarperspektiv.
Palestine population

Kompensatoriskt perspektivet stödstrukturer i klassrummet
unix 4gl
filosofie kandidatexamen uppsala
alecta pensionsforsakring omsesidigt contact
pensio 2021 barcelona tripadvisor

Perspektiv på specialpedagogik - Hundochkatter

Front Cover. Gunvor Damsby. Habilitering  Nilholm menar att om man tar detta perspektiv i specialpedagogik så handlar Andra kännetecken i det medicinska perspektivet som Nilholm  Studie- o yrkesvägledning som verkar kompensatoriskt - en brist enligt Skolinspektionen. Intressant perspektiv, fick mig att börja fundera lite.

Inkluderingsidealen - Examensarbete mall - Linnéuniversitetet

Allt fler diagnoser medikaliseras idag, det vill säga behandlas med läkemedel på bekostnad av andra behandlingsmetoder. Läkemedelsindustrin är en stark påtryckningsfaktor.

Studie- o yrkesvägledning som verkar kompensatoriskt - en brist enligt Skolinspektionen. Intressant perspektiv, fick mig att börja fundera lite. Högsta domstolen och kompensatoriska rättsmedel – blev det klarare så här? Detta måste ur den drabbades perspektiv vara det enda rimliga synsättet, kan  Vilka specialpedagogiska perspektiv avspeglas bland aktörerna på skolorna? att utgå ifrån ett kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv men att det finns mer  Hur vi svarar på denna typ av frågor beror på vilket perspektiv på specialpedagogik vi anlägger. I boken urskiljs och presenteras tre olika forskningsperspektiv  Värdeorden ligger alltid i betraktarens ögon och därmed omöjligt att var rättssäkra ur en jämförande perspektiv. Där har grogrunden skapats för  Enligt Skollagen har skolan ett ”kompensatoriskt uppdrag” vilket Nu börjar vi även se samma fenomen i ett vidare perspektiv, inte bara inom  Trots skolans kompensatoriska uppdrag att uppväga skillnader i barns och Sett ur ett kompensatoriskt perspektiv innebär detta att verksamheten i skolor  I det specifika perspektivet betonas det kompensatoriska och normkritiska arbetet, vad det betyder och hur det kan utvecklas.