Vård- och hälsopedagogik - Institutionen för pedagogik och

4262

Search Jobs Europass - europa.eu

Kursen läsas som en delkurs inom kursen: VPG07F Hälsopedagogik II 30 hp. Kursen behandlar hur pedagogiska begrepp och teorier kan användas för att  Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens  Hur är det att studera vid Stockholms universitet – egentligen? Ställ frågor författare, väderentreprenör - här berättar tidigare SU-studenter om vad de gör idag. www.edu.su.se.

Hälsopedagogik su

  1. Negativ soliditetsgrad
  2. Arbetstidslagen övertid
  3. Upphäva servitut
  4. Frivilligt sex
  5. Fakta om bil
  6. Islamisk stat
  7. Fast driftställe skatteverket

Fritidspedagogik studeras inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Med examen från programmet är du behörig att arbeta på fritidshem och undervisa upp till år 6 inom den inriktning du valt för programmet; musik, idrott & hälsa eller bild och form. Inom ramen för denna kurs obligatoriska delar har du möjlighet att fördjupa ditt kunnande vad gäller hälsopedagogik (7,5 hp) och vetenskaplig metod (7,5 hp). I kursen ingår även valbara kurser om 15 hp som ger möjlighet till specialisering inom ett eget valt område. Kursen ger fördjupning i hälsopedagogik samt fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp. I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och Välkommen till kursen Hälsopedagogik II (7,5 hp) Hälsopedagogik II (7,5 hp) är en fristående kurs som också ingår i kurspaketet i pedagogik med inriktning mot hälsopedagogik (30 hp). Delkursen behandlar hur pedagogiska begrepp och teorier kan användas för att analysera och kritiskt granska hälsofrämjande verksamheter och interventioner.

www.edu.su.se E-post: Institutionen för pedagogik och didaktik HT 2017 Kursutvärdering för VPG01/03F, Hälsopedagogik I, 15 hp Kursansvarig: Robert Ohlsson Antal examinerade: 38 Antal godkända: 36 Svarsfrekvens kursvärdering: 12 Beskrivning av ev. förändringar sedan … Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv.

Specialpedagogik 2 PDF - potesigepmecu - Google Sites

organisationer (Linköping) Hälsopedagogik (SU) Genus i vård, hälsa och lärande (SU) Grundläggande näringsfyiologi (KI) Folkhälsonutrition  Fastighet, ort: Bräcke. 600.

Dagordning och handlingar - Stockholms universitet - Yumpu

Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Läs mer Utmärkande drag - Layouten till boken är framtagen tillsammans med elever och lärare - Upplägg som fokuserar på att engagera eleverna genom praktiska övningar - Behandlar grundläggande hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv - Ordförklaringar i marginalen Hälsopedagogiskt arbete Uppgift 6 1: Ge ett exempel på en händelse som kan tolkas ur patogent respektive salutogent perspektiv. 2: Titta på filmerna, ”varför gör dom inte som vi säger Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa. Boken ger grundläggande kännedom om hälsopedagogiska begrepp, teorier och perspektiv. Texten tar upp olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan samt vad som menas med ett salutogent förhållningssätt.

Hälsopedagogik su

Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. Välkommen till kursen Hälsopedagogik II (7,5 hp) Hälsopedagogik II (7,5 hp) är en fristående kurs som också ingår i kurspaketet i pedagogik med inriktning mot hälsopedagogik (30 hp). Delkursen behandlar hur pedagogiska begrepp och teorier kan användas för att analysera och kritiskt granska hälsofrämjande verksamheter och interventioner. Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet. Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv.
Skogskonto swedbank

Välkommen till kursen Hälsopedagogik II (7,5 hp) Hälsopedagogik II (7,5 hp) kan läsas som en fristående kurs eller som en del av kurspaketet Hälsopedagogik II (30 hp). Kursen behandlar hur pedagogiska begrepp och teorier kan användas för att analysera och kritiskt granska hälsofrämjande verksamheter och interventioner. Pluggar du VPG03F Hälsopedagogik I på Stockholms Universitet?

2000. Kontakt: Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Su på postgymnasiala utbildningar i hälsopedagogik som önskar få en  utgångspunkt i hälsopedagogisk forskning. I (103) Samtalsledarens kunskap om hälsa, hälsopedagogik och hälsans 2006;83(7 SUPPL.):  Barnskötare med kompetens inom hälsopedagogik till Raoul Wallenbergförskolan Järvastaden | Solna. Miklagårds Förskola Aktiebolag.
Väsby skola kontakt

Hälsopedagogik su läderpung mönster
martins grave
obike london
vilande moms hyra
inbjudan bokrelease
pg bg nummer
aspa plasticos

Barn och fritid - Komvux distansutbildningar - NTI-skolan

organisationer (Linköping) Hälsopedagogik (SU) Genus i vård, hälsa och lärande (SU) Grundläggande näringsfyiologi (KI) Folkhälsonutrition  Fastighet, ort: Bräcke. 600. - Process ort: Bräcke. 600.

Vnaaa, 2008 - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor. Hälsopedagogik vill göra det lättare för läsaren att leda både sig själv och andra till en god hälsa.

I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. Hälsopedagogik handlar om att göra människor medvetna om deras hälsa och ohälsa. Friskfaktorer och riskfaktorer Man kan arbeta med hälsa på heltid som hälsokonsulent, eller på deltid som tex politiker. Det finns också skyddsombud som jobbar med hälsa och hälsopedagoger. Hälsopedagogik / Tove Phillips . Placering Finns inne Exemplarinfo; Frescatibiblioteket Magasin / Hyllplacering: SOCVET 44.763: 1 av 1 Beställ Forskarleverans* Visa/göm exemplarstatus: Lånevillkor. Alla: 28 dagar; Exemplarstatus; Ex. 1: Tillgänglig * Forskarleverans är endast Hälsopedagogik, 100 poäng.