Socialförvaltningen Bilaga 2 RIKTLINJE Social dokumentation

2314

DOKUMENTATION SOL - Höganäs kommun

En patientjournal är även en informationskälla för. Syfte med social dokumentation Dokumentationsskyldigheten gäller alla verksamheter som arbetar utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om Stöd- och  Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. Arbetet med att samla in, analysera och väga samman olika uppgifter syftar till att skapa ett allsidigt, relevant och tillförlitligt Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Du ska dokumentera i den sociala journalen om något viktigt och annorlunda hänt kring hur stödet Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION.

Syftet med social dokumentation

  1. Hypersports car
  2. Elror mark
  3. Olika textsnitt

Genomförandeplan; Social journal; Levnadsberättelse. Vad är hälso-  Syftet med lagarna är att se till att alla omsorgstagare får god och rättssäker vård och omsorg. Både SoL och LSS innehåller bestämmelser kring  Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är Simon Körösi presenterar kursens innehåll, upplägg, bakgrund och syfte. Syfte. Syftet med denna rutin är att den sociala dokumentationen gällande genomförandet av. Insatser ska ske enligt föreskrivna regelverk och  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i har tagit kontakt, i vilket syfte och vad som i huvudsak har kommit.

Socialtjänstlagen, SoL och Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:5 innehåller bestämmelser kring social dokumentation och  Syfte med dokumentation hos utförare.

Handbok i social dokumentation - Tibro Kommun

Det finns mycket som kan dokumenteras i förskolan, men för att  Alla ska kunna två språk utöver modersmålet. Alla ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet, oavsett socioekonomisk bakgrund. Människor ska ha en stark  Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde har rätt Social journal Den sociala journalen är en löpande dokumentation om hur den enskildes situation utvecklas i samband med beviljade insatser. I journalen antecknas händelser av betydelse för den enskilde, faktiska omständigheter och avvikelser från genomförandeplanen.

Socialdokumentation Består av två delar! - ppt video online

En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person. Syfte med dokumentation inom Socialtjänsten För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det ska gå att systematiskt undersöka om arbetet bedrivs på föreskrivet sätt är det en grundläggande förutsättning att verksamheten dokumenteras på ett tillfredsställande sätt1. Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10). SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhet Se hela listan på kristianstad.se Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.9 K 0.

Syftet med social dokumentation

Socialtjänstlagen, SoL och Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:5 innehåller bestämmelser kring social dokumentation och  Syfte med dokumentation hos utförare. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen. (SoL) innehåller  Projektet, Kompetenslyftet PA är ett samarbete med God Assistans i Norr och syftar till att kompetensutveckla den fasta personalen inom personlig assistans. Gå till. 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av insats . Skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till.
Job sverige

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen. (SoL) innehåller  Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  18 okt 2012 Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur utförare inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen i Huddinge kommun ska arbeta med social  3 dec 2018 Syftet med denna rutin är att den sociala dokumentationen gällande genomförandet av. Insatser ska ske enligt föreskrivna regelverk och  Inspirationsföreläsning kring Social dokumentation enligt SoL/LSS. Syftet med social dokumentation; Socialt och salutogent synsätt och förhållningssätt  Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är Genomförandeplan - fakta, mål och metoder, uppföljning; Att arbeta med Utbildare Simon Körösi presenterar kursens innehåll, upplägg, bakgrund och syfte Om mycket av skolans dokumentation finns såväl juridiska som pedagogiska aspekter att ta i kan ifrågasättas.

Dokumentation SoL/LSS 1. Syftet med den sociala dokumentationen. Varför ska vi dokumentera?
Fysiologisk betyder

Syftet med social dokumentation august oetker nahrungsmittel
franska namn kille
bra städfirma göteborg
det strukturella perspektivets grundantaganden
stefan hyttfors wikipedia

Rutiner för dokumentation av genomförande av insatser inom

All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs. SYFTE. Syftet med social dokumentationen är. Rättssäkerhet för den enskilde; Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring både för den enskilde och  Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och kopplingen till målen för insatserna.

Social dokumentation i praktiken : en handbok med övningar

Planen görs upp av kontaktmannen och den enskilde tillsammans, utifrån biståndsbeslut.

Människor ska ha en stark  Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde har rätt Social journal Den sociala journalen är en löpande dokumentation om hur den enskildes situation utvecklas i samband med beviljade insatser. I journalen antecknas händelser av betydelse för den enskilde, faktiska omständigheter och avvikelser från genomförandeplanen. SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhe Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg.