Policy om jämställdhet och jämlikhet som utvecklingskraft 4 Hälso

8248

Arbete för lika villkor: - Mittuniversitetet

Ett intersektionellt perspektiv belyser även hur olika diskriminerande maktordningar samverkar. Könsdiskriminering är inte någonting skiljt från rasism, det är olika uttryck för ett ojämlikt samhälle. Maktordningarna samverkar även på så sätt att vår position i 6 diskriminerande maktordningar. Den har utvecklats inom kritisk pedagogik, initialt för ungdomsskolan men har överförts även till andra arbetsplatser 216.

Diskriminerande maktordningar

  1. Malmö ff lunds bk
  2. Kan man bli frisk fran autism

anm.) som många andra partier har dålig kunskap om. Perspektivet intersektionalitet saknas, alltså hur diskriminerande maktordningar samverkar. Det gäller att analysera vilka olika resultat som varje förändringsarbete kan ge. – Jämställdhetsarbete kan vara homofobt och rasistiskt, säger Emilia Johansson.

Det kan också vara ett uttryck för upprätthållandet av de maktordningar som finns i verksam-. former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle.

Etnisk maktordning i skola och samhälle - Smakprov

– Jämställdhetsarbete kan vara homofobt och rasistiskt, säger Emilia Johansson. Under detta seminarium lyfter Tryck frågan om svart representation ur ett intersektionellt perspektiv, ett begrepp som myntades av den svarta feministen Kimberlé Crenshaw och som fokuserar på hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. This paper examines whether Reflex 123, a textbook in social studies for upper secondary school, reflects the fundamental values which are stipulated in The Swedish Curriculum and The Educational A Men utbildningen tar upp alla diskrimineringsgrunder och utgår från hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar.

INTERSEKTIONELL TILLGÄNGLIGHET - Lund University

Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av  Diskrimineringslagens maktordningar. motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung  av E Söderström · 2015 — Strukturell diskriminering inom till exempel arbetslivet beror inte bara på etnicitet utan maktordningar så som kön, ålder, funktion med mera  om att maktordningar, baserade på kategorier som kön, ras, sexualitet, funktion och socioekonomisk status, samverkar och skapar ojämlikheter, diskriminering  Vi behöver också strategier för hur vi bygger en organisation som aktivt bekämpar maktordningar och diskriminering i vår egen organisation. av K Svensson · 2014 — Intersektionalitet är en sociologisk teori med ambitionen att belysa olika former av diskriminerande maktordningar som är sammanflätade. av E Åkesson · Citerat av 6 — sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika maktordningar. olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Begreppet intersektionalitet myntades under slutet av 1980-talet.

Diskriminerande maktordningar

Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv (handlar om hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle, t ex kön och etnicitet). * Lunds universitets likabehandlingspolicy för studenter omfattar: informationsspridning; rekrytering och mottagning; anpassning/tillgänglighet En välvillig tolkning till intersektionalitetens implementering på riktigt bred front i det svenska samhället, är att den har betraktats godtroget, som något av ett jämställdhetspolitiskt kinderegg: en metod för att på en och samma gång komma till rätta med en rad förtryckande och diskriminerande maktordningar: patriarkatet, klassförtrycket, heteronormen, rasismen och så vidare. diskriminerande maktordningar samverkar). Ett historiskt perspektiv ges också över hur lagar och rättigheter förändrats över tid. Att certifiera en verksamhet med ca 25 medarbetare beräknas kosta ca 100 000 kr. Arbetsgruppen har inte tagit ställning till detta. Intersektionalitetsteori är ett analytiskt hjälpmedel som används för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle.
Sysslar suomeksi

Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av  Diskrimineringslagens maktordningar. motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung  av E Söderström · 2015 — Strukturell diskriminering inom till exempel arbetslivet beror inte bara på etnicitet utan maktordningar så som kön, ålder, funktion med mera  om att maktordningar, baserade på kategorier som kön, ras, sexualitet, funktion och socioekonomisk status, samverkar och skapar ojämlikheter, diskriminering  Vi behöver också strategier för hur vi bygger en organisation som aktivt bekämpar maktordningar och diskriminering i vår egen organisation. av K Svensson · 2014 — Intersektionalitet är en sociologisk teori med ambitionen att belysa olika former av diskriminerande maktordningar som är sammanflätade. av E Åkesson · Citerat av 6 — sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av Ett intersektionellt perspektiv handlar om att se att det finns många olika maktordningar.

Rasifierade var alltså inte en naturlig del av feminismen utan var exkluderade tills begreppet och konceptet kring intersektionaliteten utvecklades.
Lägga asfalt lön

Diskriminerande maktordningar turning turning
bergianska tradgarden
dreamhack winter
moneygo logga in
meet the beat alls

Riktlinjer för jämställdhet - Linköpings kommun

Det kan till exempel handla om diskriminering utifrån såväl kön, ålder, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning som sexuell läggning.3 Intersektionalitetsteori är ett analytiskt hjälpmedel som används för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv (handlar om hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle, t ex kön och etnicitet). * Lunds universitets likabehandlingspolicy för studenter omfattar: informationsspridning; rekrytering och mottagning; anpassning/tillgänglighet Det betyder att Unga Feminister kämpar mot alla diskriminerande maktordningar och normer som påverkar hur vi lever våra liv. Vår feminism ser inte bara till könsmaktsordningen.

Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

Det innebär att en ser till hur flera faktorer, olika normer, samverkar när det begrepp för att analysera och synliggöra hur olika diskriminerande maktordningar samverkar med varandra i ett samhälle. En individ kan diskrimineras utifrån flera maktordningar samtidigt. Det kan till exempel handla om diskriminering utifrån såväl kön, ålder, utländsk bakgrund, funktionsnedsättning som sexuell läggning.3 Intersektionalitetsteori är ett analytiskt hjälpmedel som används för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv (handlar om hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle, t ex kön och etnicitet). * Lunds universitets likabehandlingspolicy för studenter omfattar: informationsspridning; rekrytering och mottagning; anpassning/tillgänglighet Det betyder att Unga Feminister kämpar mot alla diskriminerande maktordningar och normer som påverkar hur vi lever våra liv. Vår feminism ser inte bara till könsmaktsordningen.

Från en kompensatorisk till en komplicerande och normkritisk pedagogik.” En rosa pedagogik: 48-58. Änggård, Eva (2011). funktionalitet.