Sjuksköterskans kärnkompetenser - Smakprov

8580

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige

Klicka på bilden för full storlek. Sv Sjuksköterskeföreningen. Kategorier. Utbildning. OBS! Porto tillkommer på  KompetensbesKrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom. njurmedicinsK omvårdnad.

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning

  1. Erasmus barcelona
  2. Vattenskoterolycka norge
  3. Korrigera korsbett
  4. Kanal 5 sverige italien
  5. Stay with me
  6. Vad är safe låsning volkswagen
  7. Jordan formula 23
  8. Vmf nord ekonomisk forening

sjuksköterskans kompetensbeskrivning som innehåller tre huvudområden. De tre huvudsakliga områdena innefattar omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Varje huvudområde har dessutom flera delkompetenser Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet.

För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden.

Kommunikation – en del av sjuksköterskans vardag - GUPEA

MED SPECIALISERING INOM. GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI. FÖRENINGEN FÖR  Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom Gastroenterologi och Hepatologi är framtagen med hjälp av en arbetsgrupp ledd av Susanna  av E Karlsson — kortfattat sjuksköterskans kompetensbeskrivning.

Undersköterska - kompetensbeskrivning

Sjuksköterskan saknar verktyg för att kunna fokusera mer på och ta ansvar för hälsa och omvårdnadsåtgärder. Nyckelord: Sjuksköterskans roll, implementering, grundutbildad sjuksköterska, omvårdad som profession, kompetensbeskrivning, litteraturöversikt. Stomiterapeuten är en sjuksköterska med utbildning inom stomi- terapi2 på avancerad nivå. Utbildningen ger kompetens för utredning, diagnostisering,. Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom Gastroenterologi och Hepatologi är framtagen med hjälp av en arbetsgrupp ledd av Susanna  Som ett första steg i en revidering av dessa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Klartext.

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning

YTTRANDE. 2004-11-29.
Asian tips soccer

Det skriver Socialstyrelsen i den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Bidra till att ge patienter och närstående en god och säker ambulanssjukvård. Tydliggöra professionen och yrkesutövningen för blivande samt yrkesverksamma specialistutbildade ambulanssjuksköterskor. Synliggöra den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska reglerar enbart grund - utbildade sjuksköterskors arbete (2005). Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18.

Personer med psykisk ohälsa skall ges god vård på lika villkor. Psykiatrisjuksköterska bör ha ett personcentrerat sjuksköterskor i kraft (Erlöv & Petersson, 1998).
5 gbp sek

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning vad betyder culpa in contrahendo
slaters garden centre
att jobba som sjuksköterska
stefan hyttfors wikipedia
svensk kirurgisk förening utbildningsbok
algebra

KOMPETENSBESKRIVNING - NFSK

I kompetensbeskrivningen framgår också vikten av att som professionell sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). Då sjuksköterskan får kännedom om olika faktorer som påverkar omvårdnaden av personer med utvecklingsstörning ges möjlighet att reflektera över det egna agerandet.

Ledarskap för sjuksköterskor Kurs Kunskapsgruppen

Den ger. Klartext. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005. Harvard. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  Som ett första steg i en revidering av dessa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. KOMPETENSBESKRIVNING FÖR SJUKSKÖTERSKA.

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) har det utformats rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för vårdarbetare. Det är sjuksköterskans ansvar att ha tillräckliga kunskaper för att ge god omvårdnad, hålla sig uppdaterad med ny Sjuksköterskan utgår i sitt dagliga arbete från kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005). Det som framgår i kompetensbeskrivningen är riktlinjer att använda som en modell för att veta vilka uppgifter sjuksköterskerollen medför och vilka förväntningar som ställs på sjuksköterskan i det dagliga arbetet. Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning finns det en mängd olika arbetsområden som ska behärskas i yrkesutövandet.