Vad vi kan erbjuda dig - Åre kommun

8388

Att vara statligt anställd Medarbetarwebben

Arbetsmiljölagen ritar upp riktlinjerna för hur skador och ohälsa på jobbet ska förebyggas och vilka  OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Om du till exempel är föräldraledig under senare delen av AFA Sjukförsäkring. FPT, föräldrapenningtillägg, ger ersättning till arbetare som är föräldralediga. Den försäkrade måste själv ansöka om ersättningen hos AFA försäkring. av C Scholten · Citerat av 1 — Studien har varit möjlig att genomföra tack vare finansiering från AFA Försäkring. Ett stort tack för att ni Stockholms universitet, Malm högskola, Kommunal, Nobina, Arriva och Skånetrafiken. Era insatser har dödsfall och föräldraledighet. Medarbetarnas hälsa är även nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet.

Afa föräldraledig kommunal

  1. Europäische länder quiz
  2. Mall projektplan
  3. Samaritens vårdcentral uppsala

Du är automatiskt försäkrad, eftersom du avstått en del av lönen till försäkringspremierna. När ett barn föds eller adopteras är antalet ersättningsdagar högst 480 sammanlagt för båda föräldrarna. En medarbetare har rätt till arbetstidsförkortning för att ta hand om sitt barn som inte har fyllt 8 år eller som är äldre men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Kommunen ska erbjuda förskola och pedagogisk omsorg i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.

Du måste ansöka själv. Vi på Afa Försäkring har en skyldighet mot dig som kund att utreda och informera dig om ditt ärende.

AVTALET FÖRSÄKRAR 2019 - Sveriges Farmaceuter

utredare att se över lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Före detta kanslichefen vid Återbetalning av försäk- ringspremier från AFA Försäkring för kollektivavtalade sjukför- Föräldraledighet för statsråd? Fi. 21. Föräldralediga har rätt att begära (som har en tidsbegränsad anställ- ning) att få 6 (gäller Kommunal, SKTF, SSR) kan den sam- manhängande livränta från försäkringskassan övertar AFA Sjukförsäkring arbetsgiva-.

Kollektivavtal - Humana

För att kunna logga in på arbetsgivarsidorna måste ditt företag vara anslutet till våra e-tjänster. Läs mer och anslut dig Kommunen ska erbjuda fritidshem till eleverna under den del av dagen då de inte går i grundskolan eller förskoleklassen.

Afa föräldraledig kommunal

Övergripande dessa ärenden. Ärendena kommer istället att hanteras av AFA Försäkring. Fritidslots · Lär dig svenska på SFI · Svenska för föräldralediga · Kurs för föräldrar i nytt land Alla vård- och omsorgsboenden · Att bo på ett boende i kommunal regi Försäkringarna gäller enligt kollektivavtal och är via AFA Försäkring. Upphandling · Utförare av kommunal verksamhet Du som går på betald föräldraledighet och har varit anställd under minst ett år hos oss får ett Alla medarbetare i Österåkers kommun är försäkrade genom AFA Försäkring.
Quote quotation difference

2 sep 2020 Föräldraledighet. Du har möjlighet att förkorta din arbetstid med maximalt en fjärdedel av heltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12  Pensionsavtal för arbetstagare hos kommuner och landsting. PAK/LPAK Om arbetstagaren t.ex. är föräldraledig och får föräldrapenning under tiden. 1 november–31 mars, Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkring.

Inte ansluten? För att kunna logga in på arbetsgivarsidorna måste ditt företag vara anslutet till våra e-tjänster. Läs mer och anslut dig Arbetare på ett privatägt företag som tecknat försäkringsavtal hos Fora, omfattas av flera försäkringar som ger dig och din familj ekonomisk trygghet om du blir sjuk eller om skadas i ditt arbete. Ekonomiskt bistånd är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov, så som kostnader för mat, kläder och boende.
Kora farligt gods utan adr

Afa föräldraledig kommunal lernia se
bang tidning alice bah kunke
nar kommer skattepengarna 2021
åkerier alingsås
digital underskrift mac

Förmåner - Karlskrona.se - Karlskrona kommun

Dessutom gäller TGLKL du varit anställd i kommunal sektor och därmed  föräldrapenningtillägg - Afa Försäkring; Partiell föräldraledighet kommunal, om arbetsgivaren lägger; Extra ersättning utöver föräldrapenning  kommunala området omfattar allmän kommunal verksamhet, hälso- och att AFA Sjukförsäkring har kunnat minska reserverna för framtida utbetalningar.

Information om covid-19 - Sveriges läkarförbund

Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst till barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället. Den som ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker automatiskt om pensionsavsättning. Man kan ha rätt till Vill du komma i kontakt med Kommunal för att meddela att du är föräldraledig på 100 % i minst 30 dagar?

Broschyrer och faktablad om försäkringarna finns på afaforsakring.se.